+48 514 516 515

+48 91 322 08 30

POLITYKA REZERWACJI

REGULAMIN PŁATNOŚCI

I. REZERWACJA
1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest akceptacja warunków rezerwacji i wpłata wymaganej zaliczki.
2. Apartament w obiekcie wynajmowany jest na doby lub termin wcześniej zarezerwowany.
3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując apartament, przyjmuje się, że ten został wynajęty na jedną dobę.
4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 10:00
5. Płatność za pobyt. W momencie dokonania rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 30 % wartości rezerwacji, pozostała kwota płatna jest w dniu przyjazdu, przed wydaniem kluczy do apartamentu. W przypadku rezerwacji bezzwrotnej i last minute wymagana jest wpłata w wysokości 100 % wartości rezerwacji. 6. Wszystkie ceny podane na stronie zawierają podatek Vat. Dodatkowe opłaty nie zostaną automatycznie doliczone do całkowitego kosztu rezerwacji i muszą zostać uregulowane bezpośrednio w obiekcie.<br>
międzyzdroje wczasy apartamenty
7. Zwierzęta są akceptowane. Mogą
obowiązywać dodatkowe opłaty.
8. W przypadku korzystania z oferty bezzwrotnej w momencie zameldowania należy okazać kartę kredytową, które użyto do dokonania rezerwacji. Jeśli Goście okażą inną kartę, zostanie ona obciążona opłatą za pobyt, a wcześniej pobrana kwota zostanie zwrócona na rachunek karty użytej do dokonania rezerwacji. W przypadku dokonywania rezerwacji w imieniu innej osoby należy wcześniej skontaktować się z personelem obiektu
9. Rezerwacji w obiekcie mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i dysponują dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
10. W momencie zameldowania wymagane jest okazanie ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz karty kredytowej. Życzenia specjalne zostaną zrealizowane w zależności od dostępności, a ich realizacja może podlegać dodatkowej opłacie.
II. FORMY ZAPŁATY
1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
2. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
 Visa
 Visa Electron
 MasterCard
 MasterCard Electronic
 Maestro
3. Realizacja zamówienia następuje natychmiast po pozytywnej autoryzacji płatności online lub płatności kartą.
III. ANULOWANIE REZERWACJI
1. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się bezpośrednio recepcją Apartamentów Malachit. Zasady dotyczące przedpłaty i anulowania rezerwacji różnią się w zależności od wybranej oferty.
IV. WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI
1. Niniejsze warunki anulowania rezerwacji mają zastosowanie do ofert indywidualnych tj. w przypadku rezerwacji nie więcej niż 3 pokoi. Nie mają zastosowania do ofert grupowych. Gwarancją rezerwacji będzie wpłata zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji. Kwota zadatku na niewykorzystany pobyt, z przyczyn leżących po stronie kupującego usługę, nie podlega zwrotowi. Pozostałą należność należy uregulować na miejscu w dniu przyjazdu. W przypadku braku wpływu zadatku rezerwację uważać będziemy za NIEAKTUALNĄ. W związku ze zmianą przepisów od 01.01.2020 r. wystawienie faktury VAT możliwe będzie wyłącznie wówczas, gdy NIP nabywcy zostanie zamieszczony na paragonie fiskalnym. W związku z tym wymagane jest podanie numeru NIP podczas dokonywania rezerwacji na pobyt.
REGULAMIN PŁATNOŚCI
za usługi świadczone przez Apartamenty Malachit

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Treść regulaminu reguluje sposób rezerwacji i płatności za zakupione usługi w Apartamentach Malachit
2. Podmiotem świadczącym usługi jest Malachit Agnieszka Przybylska
3. Konto bankowe do obsługi płatności od klientów prowadzone jest w Banku BANK OCHRONY ŚRODOWISKA Nr konta: 95 1540 1043 2104 6251 8450 0002.
4. Przyjmowanie płatności gotówkowych oraz za pomocą karty płatniczej odbywa się w recepcji obiektu. Pracownik obiektu wystawia rachunek potwierdzający dokonaną płatność.
5. Do realizacji płatności online przez klientów wykorzystywane są rozwiązania operatora płatności –AUTOPAY.
6. Wszelkie pytania dotyczące sposobu płatności oraz stanu dokonanych płatności należy kierować na adres: apartamenty@malachit.info

§ 2. REZERWACJA
1. Rezerwacji w Apartamentach Malachit można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej https://www.apartamenty-miedzyzdroje.info, mailowo pod adresem E-mail: apartamenty@malachit.info oraz telefonicznie pod numerem Telefon: +48 514 516 515. W celu dokonania rezerwacji należy podać co najmniej: imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę przyjazdu i wyjazdu, liczbę gości, liczbę i standard rezerwowanych apartamentów oraz dane kontaktowe (telefon, E-mail).
2. Rezerwacja każdorazowo musi zostać potwierdzona przez obiekt drogą mailową lub telefonicznie.
3. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest zgodnie z warunkami handlowymi , wpłata zadatku w terminie i wysokości określonej w potwierdzeniu dokonania rezerwacji przesłanej na adres mailowy podany w rezerwacji.

§ 3 . OPŁATY i REKLAMACJE
1. W celu realizacji usług realizowanych przez Apartamenty Malachit wykorzystywane są wybrane sposoby płatności:
◦ płatność przelewem na konto bankowe obiektu podane w potwierdzeniu rezerwacji
◦ płatność kartą płatniczą
◦ płatność gotówką w recepcji.
2. Klient ma prawo wybrać metodę płatności spośród wymienionych powyżej opcji.
3. Do prawidłowej realizacji płatności Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami:
◦ dostarczonymi przez obiekt dla płatności przelewem na konto bankowe obiektu, płatnością kartą kredytową oraz płatności w recepcji
◦ dostarczonymi przez AUTOPAY.
4. Podczas dokonywania rezerwacji pobytu na stronie internetowej obiektu za pośrednictwem motoru rezerwacji Booking Engine, klient zostaje przekierowany do systemu umożliwiającego dokonanie płatności online za pomocą płatności AUTOPAY.
5. Wybierając sposób płatności za pośrednictwem serwisu AUTOPAY Klient akceptuje warunki obsługi płatności określone przez firmę AUTOPAY.
6. Obiekt uznaje płatność w momencie uznania konta bankowego Apartamentów Malachit lub, w przypadku płatności za pośrednictwem systemu AUTOPAY, w momencie otrzymania potwierdzenia dokonania płatności z systemu AUTOPAY.
7. Płatności są w większości przypadków realizowane najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego. Obiekt nie ma wpływu na czas realizacji i nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego czasu.

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące płatności należy składać drogą elektroniczną na adres: E-mail: apartamenty@malachit.info
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji.
3. Obiekt rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.
4. Reklamacje dotyczące działania systemu AUTOPAY powinny być kierowane bezpośrednio do AUTOPAY
5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które do niego nie trafiły z powodu niestosowania się przez Klienta do instrukcji dotyczących sposobu wykonania płatności. 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://www.apartamenty-miedzyzdroje.info/regulamin W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.
2. Obiekt zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w terminie późniejszym.
3. Klienci zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Dane klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych Klienci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w obiekcie należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od opuszczenia Apartamentu drogą mailową lub telefonicznie.